Anugerah & Sijil

Syarikat Build Land Technology memperolehi lesen perniagaan serta kontraktor daripada pihak berkuasa dan sepenuhnya berfungsi sebagai sebuah syarikat kontraktor yang berdaftar dan berlesen.

Sijil-sijil dan pengiktirafan di bawah antaranya dikeluarkan oleh:

  • CIDB Malaysia (Lesen Kontraktor CIDB G7)
  • Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM
  • Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
  • Suruhanjaya Tenaga
  • Kementerian Pembangunan Usahawan (BPKU)
  • Kementerian Kerja Raya Malaysia (Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera)
  • Kementerian Kewangan Malaysia
  • Kementerian Kesihatan Malaysia
  • Felda Holdings Berhad
  • ISO 9001:2015

BLTSB MENGHORMATI UNDANG-UNDANG

Beroperasi tanpa pendaftaran dan lesen bukan sahaja kesalahan yang berat dari segi undang-undang negara Malaysia malah juga menyalahi etika industri.

Build Land Technology Sdn. Bhd. adalah antara kontraktor binaan sah yang terdapat di seluruh Malaysia.