Pemaju Hartanah

Build Land Technology sedang menuju ke arah menjadi pemaju hartanah dan akan mengamalkan konsep membeli tanah dan juga secara usaha sama seterusnya memajukan tanah individu sebagai rakan kongsi.

Konsep ini menghasilkan keuntungan bersama dan menaikkan taraf masyarakat dan tempat dengan lebih baik.

Sampel Pelan

Pemaju Hartanah